Lukas Mletzko
Lukas Mletzko

selected works

O. T. 2015-26 / 80 x 170 cm /acrylic on canvas / 2015
O. T. 2015-23 / 110 x 110 cm / acrylic on canvas / 2015
O. T. 2015-17 / 80 x 170 cm / acrylic on canvas / 2015
O. T. 2015-09 / 180 x 180 cm / acrylic on canvas / 2015
O. T. 2015-08 / 110 x 110 cm / acrylic on canvas / 2015