Lukas Mletzko
Lukas Mletzko

selected works

S. W. O. T. 2016-12-60 / 100 x 200 cm / acrylic on canvas / 2016 (60 angle degrees)
S. W. O. T. 2016-08-30 / 100 x 200 cm / acrylic on canvas / 2016 (30 angle degrees)
S. W. O. T. 2016-06-15 / 100 x 200 cm / acrylic on canvas / 2016 (15 angle degrees)
S. W. O. T. 2016-05-75 / 100 x 200 cm / acrylic on canvas / 2016 (75 angle degrees)
S. W. O. T. 2016-04-10 / 100 x 200 cm / acrylic on canvas / 2016 (10 angle degrees)